Tag Archives: organski

Znate li šta je menstrualna čašica i kako se ona koristi?

Menstrualna čašica je proizvod za žensku higijenu, za višekratnu upotrebu. Mala, fleksibilna posuda u obliku lijevka, napravljena je od gume i stavljate je u svoju rodnicu kako bi sakupljala menstrualnu krv. Prije nego što se odlučite za upotrebu menstrualne čašice, razgovarajte sa vašim ginekologom. Prvo što morate saznati jeste veličinu čašice koja vam je potrebna. […]

Obrada otpada ili kompostiranje

Znamo li šta je to biootpad? Biootpad predstavlja gotovo trećinu otpada u našim domaćinstvima. Obrada otpada je veoma bitna za naš okoliš. U biootpad spadaju ostaci hrane, vrtni ili zeleni otpad i slično. Ono što je vrlo bitno, a tiče se ovoga otpada jeste to da kada bismo ga pravilno odvojili ili kompostirali, dobili bismo […]

Price Based Country test mode enabled for testing Bolivia. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari