Pravila korištenja

Design, logo, trademark, tekst, slike, grafike te animacije na web stranicama artesana.ba zaštićeni su copyrightom. Zabranjeno je umnažanje, mijenjanje i predstavljanje u komercijalne svrhe treće stranke bilo kojeg dijela web stranice bez dozvole Web Media d.o.o. Neke stranice sadrže slike u vlasništvu treće stranke.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj web stranice je objavljen za potrebe informisanja i edukacije. Autori ni na koji način ne tvrde da je sadržaj na web stranici tačan, ispravan ili autentičan. Nijedan autor, saradnik, pokrovitelj, administrator ili bilo koja osoba povezana sa web stranicom artesana.ba ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netačne informacije ili za štetu koju ste vi prouzrokovali korišćenjem sadržaja ili pozivanja na određenu informaciju artesana.ba

Tekst/instrukcije/video objavljeni na web stranici Artesana.ba, predstavlja stav i mišljenje autora teksta, ali ne i vlasnika portala ili njegovog uredništva.

Informacije na ovoj web stranici mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške.

Svi članci mogu biti izmenjeni ili obrisani bez prethodnog obaveštavanja i bez objašnjava zbog čega.

Price Based Country test mode enabled for testing Bolivia. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari